Vad är en Vårdhund?

Vårdhundar utmärker sig på ett positivt sätt. För dem finns en nationell standard för kvalitet och patientsäkerhet. Det underlättar framgångsrikt införande av hund i vården.

På många äldreboenden finns det personal som har med sig sin hund till jobbet. Ibland har hunden utbildats för arbete inom vården och kallas för vårdhund, terapihund, rehabhund eller besökshund. De olika begreppen förvirrar, många undrar vad de här namnen betyder. 2012 lanserar Swedish standard institut, SIS, en nationell standard specifikt för vårdhundar. Standarden bygger på det omfattande arbete som gjorts i ett fyraårigt Arvsfondsprojekt. Catharina Nord, docent på Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande, har i en studie visat att det är skillnad på vårdhundar och andra hundar inom vården. Vårdhundar med sina förare arbetar tillsammans med de medicinska, paramedicinska och omvårdande professionerna. Det öppnar möjligheter till fler och mer varierade aktiviteter med högre kvalitet.

 

Hur jobbar en vårdhund?

Att hunden är människans bästa vän är ingen slump, utan har att göra med den värme och trygghet en hund ger ifrån sig. Vårdhundens medverkan ökar inlärning, koncentration, struktur, gemenskap, empati och inte minst glädjen för både barn, vuxna och gamla med olika funktionshinder. Hundarna tränas i att skapa motivation, inspirera till träning och kognitiva funktioner – allt för att skapa större livskvalité till de i behov av vård.

 

Följande myndigheter och organisationer har deltagit i utformning av verksamhet med vårdhund

*Demensförbundet, Alzheimerföreningen, STROKE-riksförbundet, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Astma och Allergiförbundet.

*Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet, Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsmarknadsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt.

*Sjukgymnaster, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, chefer och forskare från flera universitet och högskolor.

*Veterinärförbundet, Svenska Kennelklubben och ett stort antal erfarna tjänstehundsinstruktörer.

 

Vad utmärker en vårdhund med förare?

*Det finns specifika mål med insatsen för varje vårdtagare.

*Förarna har vårdutbildning och yrkeserfarenhet från vården.

*Insatserna med vårdhund anpassas till behoven hos varje vårdtagare. Resultaten följs upp och utvärderas.

*Insatser med vårdhund ordineras av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut eller verksamhetschef som introducerats till metoden med vårdhund.

*Utbildningen för vårdhundsförare ges av vårdutbildad personal och följer de höga kraven i svensk standard.

 

Andra typer av hundar inom vården

t.ex. terapihundar, rehabhundar, besökshundar

*Det saknas nationella riktlinjer för urval och utbildning av förare och hund. Inget krav på vårdutbildning eller erfarenhet från arbete inom vården.

*Utbildningarna ges i regel av hundinstruktörer. Det saknas krav på att dessa har vårdutbildning.

*Varje arrangör har utvecklat sin modell av utbildning.

*Samverkan med brukarorganisationer eller myndigheter saknas.

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.